Nytt regn förvärrar läget

Buzifloden i Sofala rapporteras vara översvämmad igen. I slutet av förra veckan sjönk vattennivån till under larmberedskap men 150 millimeter regn på två dagar förvärrade situationen ånyo. En av flodens bifloder höjde vattennivån med hela fem meter på ett dygn, från 3,5 meter till över nio meter.
Zambezifloden verkar dock ha stabiliserats. Främst på grund av minskad nederbörd i Zambia och Zimbabwe som innebär mindre tryck på Cabora Bassa som följaktligen sänkt dammens utsläpp från 6 600 kubikmeter per sekund ner till 4 600.
Ministern för statsadministrationen, Lucas Chomera, uppskattar att notan för översvämningarna hamnar på 43 miljoner dollar med brasklappen att situationen ännu kan förvärras ytterligare. I nuläget finns åtta miljoner tillgängliga, tre från staten och fem från biståndsgivare. Förenta Nationerna har lovat att skaka fram 12 miljoner. Trots att det fattas 23 miljoner dollar är inte Chomera orolig utan är säker på att Moçambique ska reda ut det finansiella.
Hittills har totalt 79 950 personer evakuerats varav 66 276 från områden längs Zambezifloden. Cirka 5 000 familjer beräknas än vara i behov av evakuering. Än så länge finns det mat till alla nödställda däremot är tälten på evakueringsområdena snart slut.

Recent Posts