Nya minimilöner

Sista veckan i april ratificerade regeringen minimilönerna som överenskommits under tidigare trepartsförhandlingar mellan arbetsgivare, fackföreningar och regering. Det finns inte längre en enda lagstadgad minimilön utan 11 olika grupper av arbeten. Lägst lön fortsätter lantarbetare att få trots en ökning på 13 procent till 443 kronor i månaden. Både byggnadsarbetare och gruvarbetare höjde lönerna med 10-12 procent upp till en månadslön på cirka 630 kronor.
Alexandre Munguambe, generalsekreterare för landets största fackföreningssammanslutning OTM, påpekar att en fixering av minimilönerna bara är ett första steg.
– Nu är det upp till varje fackförening i landet att förhandla fram bättre lön av vad lagen tvingar arbetsgivaren till.

Recent Posts