Mordförsöksåtalade frikändes

De sex män som anklagats för mordförsöket på advokaten Albano Silva frikändes helt igår vid Maputos domstol. Den 29 november 1999 besköts den körande Albano Silva från en passerande bil. Kulan missade honom med några millimeter. Åklagarsidan hävdar att det var samma personer som låg bakom mordet på Carlos Cardoso som beordrade attacken mot Silva. Albano Silva var vid tiden för dådet jurist åt Moçambiques största bank, BCM, och ämnade dra ledningen inför domstol för svindleri av flera miljoner dollar. Det var det fallet som journalisten Cardoso grävde i när han mördades året därpå. Men domare Dimas Marroa underkände alltså åtalet även om han påpekade åt de anklagade att ”domstolen säger inte att ni inte gjorde det, utan bara att vi inte kan bevisa det”.
Åklagare Miguel Candido och Albano Silva (som för övrigt är premiärminister Luisa Diogos make) har fem dagar på sig att överklaga utslaget.

Recent Posts