Moçambique klättrar på rankinglista

Förenta Nationernas Utvecklingsprogram (UNDP) bedömer att Moçambique noterar en något förbättrad livskvalitet och landet stiger fem placeringar till en 172 plats av totalt 182 länder. Moçambique är alltså ännu i botten av listan, endast nio andra länder har sämre Human Development Index (HDI). HDI mäter livskvalitet genom att studera förväntad livslängd, läskunnighet och BNP per capita. Norge har allra högst HDI medan Sverige ligger på sjunde plats.

Recent Posts