Moçambique faller på rankinglista

Årets redovisning av Ibrahim Index of African Governace (ett index som mäter styrelseskicken i afrikanska länder) visar att Moçambique har tappat i ranking, från en 22 placering till 26 av totalt 53 länder och indexpoängen sjönk från 53,79 till 52,38.
I topp finns först öländerna Mauritius (index 82,83), Kap Verde (78,01) och Seychellerna (77,13) följt av Botswana (73,59) och Sydafrika (69,44). Intressant att notera är att inget nordafrikanskt land finns på toppfemplacering. Listans bottenländer är Somalia (15,24), Chad (29,86) och Zimbabwe (31,29).
Indexet bestäms utav 84 olika kriterier uppdelade i fyra huvudgrupper med 13 underkategorier. Huvudgrupperna är; säkerhet och rättsstat, deltagande och mänskliga rättigheter, hållbara ekonomiska möjligheter, samt mänsklig utveckling mätt efter styrelseskickets processer och resultat. De två sistnämda grupperna är Moçambiques sämsta kort enligt Ibrahim Index.

Recent Posts