Minskat stöd för presidenten

Afrikabarometern har nyligen undersökt den allmänna opinionen rörande demokrati och styre i landet. Av de intervjuade, 816 personer från landsbygden och 384 från stadsmiljö, har 65 procent fortsatt förtroende för president Armando Guebuza. Det är en minskning med två procentenheter sedan 2005. Samtidigt har förtroendet för regeringspartiet Frelimo ökat med fyra procentenheter till 64 procent av de tillfrågade. Av de statliga institutionerna har poliskåren fortsatt minst förtroende, från 49 procent 2005 till 44 procent i årets undersökning.
På frågan vilket som är Moçambiques största problem svarade 20 procent arbetslösheten och 15 procent fattigdom. Sex procent av de intervjuade svarade hälsovården och fyra procent utbildning.

Recent Posts