Minskad spädbarnsdödlighet

En undersökning utförd av Nationella statistikinstitutet och Unicef pekar på att färre spädbarn dör innan de fyllt ett år. 1997 dog 135 spädbarn av 1 000 födslar, ifjol hade siffran sjunkit till 93 av 1 000 födslar. För barn under fem år sjönk dödstalet till 138 per 1 000 födslar, tio år tidigare dog fler än 200 barn innan de fyllt fem år.
Minskningen sker främst på landsbygden, vilket inte är så konstigt eftersom situationen var värst där. Från 237 dödsfall till 162 per 1 000 födslar, vilket innebär att talen för landsbygd och stad numera ligger nära varandra. Provinserna Zambezia och Nampula har högst spädbarnsdödlighet, 205 respektive 180 dödsfall per 1 000 födslar.
Malaria fortsätter att vara en av ett stort bekymmer, undersökningen visar dock att myggnät blir vanligare även på landsbygden. 2003 sov endast 10 procent av barnen under myggnät, fem år senare har 42 procent myggnät om natten.
Undersökningen upptäckte dock även alarmerande statistik. Fortfarande lever 44 procent av landets alla barn i en situation av kronisk undernäring, det är endast en liten förbättring med 4 procent sedan 2003. Kronisk undernäring innebär att barnets normala utveckling hindrats på grund av för litet intag av kalorier under en längre tid.
Trots att provinserna i norr är landets kornbod är det där som undernäringen är som svårast. I Cabo Delgado bedöms 56 procent av barnen vara kroniskt undernära följt av Nampula med 51 procent. Maputo stad är den mest välmående delen av landet, ändå är hela 25 procent av barnen där kroniskt undernära.

Recent Posts