Mer regn, och nu också kolera

Regnet fortsätter att ösa ner i de centrala delarna av landet. Situationen är nu redan värre än vid fjolårets översvämningar i februari som då var det värsta sedan katastrofen 2000.
Även de tältläger som tusentals människor fått som tillflykt måste nu evakueras eftersom Zambeziflodens vattennivå fortsätter att stiga.
Man borde ha vetat bättre, hävdar kritiker, eftersom platsen där tälten är uppsatta översvämmades både 2000 och 1978.

Varje år under regnsäsongen bryter koleraepidemier ut i främst urbana områden. Av 1 396 rapporterade fall har 12 personer avlidit i kolera. Positivt är dock att antal kolerafall minskar med åren, 2004 insjuknade hela 20 000 människor och 117 dog. Året därpå dog 24 av de 5 431 fall av kolera. Det tyder på att vattensanitet och allmän hygien förbättras i Moçambiques större städer.

Recent Posts