Oro för konflikt i Moçambique

Santos Simione deltog i marschen i Maputo

Santos Simione deltog i marschen i Maputo

Det moçambikiska civilsamhället har marscherat i Maputo för att uttrycka sin ilska mot den politiska och militära spänning som råder i landet och som hotar att leda till inbördeskrig. Man protesterade också mot ökningen av antalet kidnappningar som främst skett i städerna Maputo, Matola och Beira. I marschen deltog mellan 25000 och 30000 demonstranter från städerna Maputo och Matola. Marshen gick till på ett fredligt och ordnat sätt och organiserades av religiösa grupper och organisationer från det civila samhället och leddes av organisationen LDH, som jobbar för mänskliga rättigheter.

Efter att moçambikiska försvars-och säkerhetsstyrkor anfallit och ockuperat RENAMO-ledaren Afonso Dhlakamas hem i Santunjira, där han bott sedan 2012, har de politiska och militära spänningarna i landet ökat, och det finns tecken på att inbördeskrig åter kan drabba landet. Attackerna av nationella försvars-och säkerhetsstyrkor mot RENAMOs baser och attackerna av RENAMO mot militära konvojer av fordon i Muxungue längs riksväg nr 1 är de senaste exemplen på osäkerheten som råder i landet. Bara denna vecka har militärkonvojer av fordon utsatts för två attacker utförda av RENAMO-soldater, vilket resulterat i en död och femton skadade, varav fem befinner sig i allvarligt tillstånd.

Den militära konflikten sprider sig nu till den norra delen av landet, som tydligast i Nampula där det i veckan skedde sammandrabbningar mellan regeringsstyrkor och oppositionspartiet RENAMOs soldater, utan några registrerade dödsfall. Konflikten mellan de regerande FRELIMO, och oppositionspartiet RENAMO är relaterade till vallagen som bestämmer hur sammansättningen av den nationella valkommissionen skall se ut, och frågor om försvar och säkerhet (dvs. demilitariseringen av RENAMO). Konflikten handlar också om statlig partipolitik och om hur rättvisa skall skapas i fördelningen av välståndet.

Befolkningen kräver att regeringen och presidenten vidtar åtgärder för att skapa förutsättningar för säkerhet och fred i landet.
Det enda sättet att lösa meningsskiljaktigheterna mellan de två stora partierna i landet är genom dialog. En fredlig lösning av konflikten är fortfarande möjlig då moçambikierna fortfarande kommer ihåg konsekvenserna av de sexton års krig och militära aktioner som drabbat landet, och vet att en återgång till ett sådant tillstånd inte kan gynna dem.

Det första steget innebär nödvändigtvis att skapa förutsättningar för återkomsten av RENAMOs ledare, som i nuläget är på gömd ort, i syfte att tillåta honom att vägleda sina män och möjliggöra för en direkt dialog mellan honom och presidenten.

När det gäller kidnappningarna, finns det ett behov av sållning bland polisleden, eftersom en del av brotten har sitt ursprung bland de poliser som skall bekämpa brotten. Polisen behöver även en bättre utbildning för att kunna hantera denna ”nya typ” av brott, bortsett från att skapa en särskild lag mot brottet människorov.

Santos Simione (översättning från engelska Adam Hesselbom)

Recommended Posts