Inga subventioner för kycklinguppfödning

Handels- och industriminister Antonio Fernando menar att kycklinguppfödning inte ska subventioneras av staten trots att den lokala uppfödningen är dyrare än de importerade kycklingarna. Istället ska regeringen ge fördelaktiga lån åt sojaodlingar för att på så sätt sänka produktionskostnaderna. Soja används som foder på hönsfarmar.
Moçambique importerar varje månad 1 800 ton djupfrysta kycklingar från främst Brasilien och Sydafrika.

Recent Posts