Gröna öknar i Moçambique?

Visst behöver Mocambique utvecklas. Men på egna villkor, inte exploateras av andra.

Visst behöver Mocambique utvecklas. Men på egna villkor, inte exploateras av andra.

Fjorton och en halv miljoner hektar. Det är storleken på det område som megaprojektet ProSavana handlar om. Ett område där fyra miljoner människor bor idag ska enligt projektet utveckla jordbruket. Fast de som bor där har fått noll information om vad som är på gång. Den informationen har endast utbytts mellan de regeringar och företag som planerat saken. Japan, Brasilien och Moçambique har skissat fram planen helt utan transparens och insyn för civilsamhälle och andra berörda.

När planen till sist läckte blev motståndet enormt. Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC som organiserar drygt 86000 småbönder i Moçambique har tillsammans med organisationer från Japan och Brasilien skrivit ett öppet brev till presidenterna i de tre länderna. De kritiserar skarpt de stora markinvesteringar som planeras inom ProSavana.

Tanken är att inom samarbetet mellan Japan, Brasilien och Moçambique föra in samma slags industrijordbruk som finns i Brasilien. Av Moçambiques mark beräknas drygt 60 miljoner hektar vara odlingsbar. Prosavana skulle alltså ockupera en fjärdedel av landets odlingsbara mark, det som kallas Nacalakorridoren.

En del menar att dessa megaprojekt kommer att minska fattigdomen i Moçambique. Men UNAC anser att så länge vinsten från dessa inte distribueras i landet på ett rättvist sätt, med syfte att utveckla andra sektorer, till exempel familjesektorn för matproduktion, kan effekten bli det motsatta. Förutsättningarna för bönderna försämras många gånger av dessa projekt.

UNAC har talat med Moçambiques regering och investerarna från Japan och Brasilien och med lokalsamhällena där deras egna medlemmar bor och verkar. Det är uppenbart att bristen på information och delaktighet är stor. Och risken för landgrabbing och tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen.

– Vi kräver att konsultationsprocesser följs på ett demokratiskt sätt i enlighet med Moçambiques lag. Om inte så sker kommer vi att slåss för vår mark och samhällen. För oss bönder är marken och allt som den ger folkets ägodel, ett arv till våra barn, alla nu levande och framtida generationer av moçambikier, säger UNAC.

Ett öppet brev till de berörda presidenterna har undertecknats av 23 mocambikanska , 43 brasilianska och 72 japanska organisationer.

Här kan du beställa vår rapport the Race for Land där exempel från Moçambique tas upp

Mer information och bakgrund:
Öppet brev från organisationer och rörelser till Mocambiques myndigheter (engelska)
Carta Aberta das organizações e movimentos sociais para Detere Reflectir de Forma Urgente o Programa ProSavana (portugisiska)

Analys av ProSavana från Tokyos universitet för utlandsstudier

Recommended Posts