Grön revolution påbörjad

20 000 bönder i Nampula och Zambezia ska öka livsmedelsproduktionen genom ett nystartat projekt som AGRA (Alliance for the Green Revolution in Africa) driver. AGRA bildades 2007 för bekämpa svält och undernäring i Afrika och finansieras av Bill & Melinda Gates Foundation samt Rockefeller Foundation. Projektet ska löpa i tre år till en kostnad av cirka 800 000 US dollar och innebär att bönder får tillgång till högkvalitativa grödor, gödning samt teknisk assistans.
En del av projektet syftar till att undervisa bönder i att rotera med olika grödor för att få ut mer av åkerjorden. Idag får en bonde i genomsnitt endast 0,7 ton majs per hektar medan det finns potential för fyra eller fem ton per hektar.

Recent Posts