Fröbank för att bevara utrotningshotade frösorter

”Det finns en landsomfattande trend att driva jordbrukare att använda handelsutsäde och då främst GMO-hybrider, som helt åsidosätter lokala sorters frön. Som en följd av detta noteras det på nationell nivå utrotning av inhemska frösorter. Det är nödvändigt att säga att bilden är mörk och bönder i hela landet löper den allvarliga risken att se deras frösorter nekade för användning och kommersialisering.” Så skriver Agostinho Bento från Afrikagruppernas partnerorganisation UNAC, i en krönika om fröer i Moçambique som publicerades tidigare i veckan här på bloggen.

majs

Majsutsäde i fröbanken

För att motverka detta har Afrikagruppernas partner UNAC, den nationella bonde unionen i Moçambique, sedan 2012 ett projekt i Marracuene och Manhiça i Moçambique, där de kämpar för att bevara inhemska GMO-fria frösorter som är utrotningshotade. Projektet har utvecklats i södra Moçambique tillsammans med MPA (Småskaliga jordbrukares rörelse i Brasilien) och tanken är att även införa projektet de i norra och central delarna av landet. Projektet har en teknisk del samt ser kopplingen mellan fröer och kultur vilket UNACS medlemmar värdesätter högt. Enligt Maria Ernesto, ledare för ett kooperativ inom UNAC, så kan medlemmarna efter att ha tagit del av projektets utbildning konservera sina fröer mycket bättre än innan. Nu använder de flaskor som behållare istället för att röka fröerna för få bort skadedjur vilket inte helt garanterade skydd och konservering.

Genomförandet av en fröbank av inhemska frön är en dröm för UNAC. Målet är att skapa förutsättningar och garantera självständighet för småskaliga jordbrukare. Att de själva ska kunna kontrollera produktion och distribution av sina fröer samt att fröerna har olika kvalitéer. Inhemska naturliga fröer är resistenta mot klimatförändringar, såsom torka och kan odlas i mer än en sådd, till skillnad från hybridfrön som endast kan användas en gång. För att nå drömmen behöver UNAC investera i forskning i ämnet och fortsätta med påverkansaktioner för att skapa motstånd mot hybrid- och genmodifierade fröer som redan är en alldeles för stor del av Moçambiques jordbruk.

De inhemska GMO-fria fröerna borde vara prioriterade, de genmodifierade borde bromsas. Det borde skapas en nationell plan för stöd till familjejordbruk, i skolorna borde det undervisas om vikten av inhemska naturliga fröer, menar UNAC.

Motståndet till landgrabbing och patentering av fröer är fortfarande en lång strid. UNAC:s kamp fortsätter och de småskaliga jordbrukarnas röst blir högre, men den politiska eliten och storföretagarna inkluderar dem ännu inte i beslutsprocesserna! UNAC arbetar för kunskapen om och för bevarande samt förbättring av inhemska GMO-fria fröer. De för kampen för matsuveränitet och frösuveränitet i Moçambique!

  • 7 sorters frön finns i fröbanken i dagsläget
  • 232 familjer nås av projektet
  • Fröerna kostar en symbolisk summa för att på så sätt värdesätta arbetet för att bevara lokala GMO-fria fröer
Växt Sort
Majs Mugualene e Ximatane
Jordnöt Gongotsane- vit och röd
Kasawa/Maniok Munhassa
Nhemba böna  Mabauene
Sötpotatis  Nsantimuni

 

Recent Posts