Förlorade MDM-dokument

Det fortsätter att ryktas om de dokument från MDM (Movimento Democratico de Mocambique) som enligt partiet har försvunnit hos valkommissionen (CNE) och som inneburit att MDM inte får ställa upp i samtliga provinser. CNE har hela tiden hävdat att dokumenten aldrig lämnats in. En av medlemmarna i CNE, António Chipanga,  gjorde dock en märklig kommentar vid en genomgång för valobservatörer – att en ”stygg vind” (vento maligno) blåst omkring papperna på CNE-kontoret. I en senare intervju sa dock Chipanga att han menat att partierna skickat in dokument in en enda röra – de ifrågasatta MDM-dokumenten har aldrig kommit till CNE bedyrade Chipanga.
En av Joseph Hanlons källor säger sig veta att två medlemmar av CNE har förstört dokument från MDM. Då ingen egentligen har någon insyn i CNE:s arbete kan sådana uppgifter inte bekräftas – men just bristen på transparens leder ofrånkomligen till ryktesspridning.

Recent Posts