För dåliga lärare

Endast 30 procent av tiondeklassarna från de fyra största högstadieskolorna i Maputo klarade examensproven ifjol för att kunna fortsätta till årskurs 11 och 12. Vice utbildningsminister Luís Covane hävdar att lärarna är för dåligt utbildade, samt att Moçambique saknar tillräckligt med lärarutbildningar för att möta behoven.
Joseph Hanlon skriver i sin Moçambique Bulletin att givarsamhället är att lägga till last. Detta eftersom millenniemålet om utbildning för alla som inneburit storskaliga satsningar på att bygga fler skolor och skriva in elever totalt har negligerat utbildningskvalitén. Och nyligen pressade Världsbanken Moçambique till att minska ned lärarutbildningen till endast ett år för att sänka statens utgifter.

Recent Posts