Flygolycka eller statskupp?

Läste just en artikel på nätet om flygkraschen 1986 där president Samora Machel och 33 andra passagerare omkom. Officiellt fick den ryska besättningen skulden för haveriet. De förmodas ha avläst instrumenten fel och påbörjat nedstigning för visuell kontakt med Maputos flygplats alldeles för tidigt, varpå planet kraschade in i bergen vid den sydafrikanska gränsen. Artikelförfattaren, David Alexander Robinson, köper varken den officiella versionen eller en annan populär teori om att det var apartheidregimen i Sydafrika som låg bakom. Istället menar han att det fanns personer i Moçambique som hade intresse av Samora Machels död, såväl regeringsmedlemmar som höga generaler inom försvaret.
Läs själva artikeln på http://www.postamble.org/PDFs/2008224185027421.pdf

Recent Posts