Fler korruptionsdomar

Dagens O País redovisar åklagarmyndighetens (PGR) statistik över fjolårets arbete mot korruption. Av 430 undersökningsprocesser av korruption ledde 60 till åtal där 27 fälldes. PGR skiljer på korruption och förskingring av statliga medel, i det senare fallet inleddes 189 processer varav 91 ledde till åtal med 32 fällande domar. 59 personer dömdes till fängelse i korruptionsmålen och 65 fängslades i förskingringsmålen.

En markant ökning jämfört med 2007 då endast 19 brottsprocesser om korruption ledde till åtal.

Recent Posts