Fler avslutade rättsfall

Det juridiska systemet blir bättre i landet meddelar Mario Mangaze, ordförande i högsta domstolen. Ifjol avslutades 131 877 rättsfall vilket är en 24-procentig ökning gentemot 2006. Det är en stor arbetsbörda för Moçambiques 242 domare, därav endast 160 har en juridisk examen (?). Mangaze vill därför att systemet förbättras ytterligare, bland annat genom ökad satsning på medling och rådgivning istället för att dra varenda konflikt inför domstol.
Även i fängelserna har situationen förbättrats. Inte förhållandena för internerna, men nu är i alla fall de flesta som sitter i fängelse faktiskt dömda. Det har länge varit ett faktum att merparten av personerna i fängelse inte var dömda utan satt där i väntan på rättegång. Något som kunde dröja i åratal. Idag är 66 procent av internerna verkligen dömda.

Recent Posts