Falskt hot mot kraftverksdamm?

Under några dagar första veckan i maj rapporterade media om en grupp som gripits misstänkta för att sabotera Cabora Bassa. Enligt uppgift från polisen var det fyra personer som påträffats i närheten av dammen med stora mängder av kemikalier. Efter mycket skriverier verkar det nu ha framgått att de fyra är medlemmar i en obskyr religiös sekt som tror det fins god och ond materia. Deras plan var därför att tippa i ett antal hundra kilo god materia i Cabora Bassa som sedan skulle sprida sig via vatten och elektricitet till människorna. Enligt myndigheterna i Tete är metallen de tippade i dammen inte skadlig vare sig för människor eller för kraftverksdammen.

Recent Posts