Fakta sparkar

”Moçambique är på rätt väg, mot välstånd”. Så löd diagnosen när president Armando Guebuza presenterade den årliga rapporten om nationens allmänna tillstånd inför parlamentet.

Statschefen valde att betona regeringens framgångar. Särskild tonvikt lades på ledarskapets öppenhet, satsningarna på kompetensutveckling inom statsförvaltningen och de regionala investeringarna som, enligt Guebuza, har stärkt livsmedelssäkerheten, skapat arbetstillfällen och förbättrat livsvillkoren för befolkningen.

Den efterlängtade rapporten genererade ett antiklimax hos alla som hade hoppats på en realistisk analys av de otyglade demonstrationerna som paralyserade Maputo och Matola i början av september.

Guebuzas motvilja att problematisera utmaningarna och istället fokusera på de positiva aspekterna av utvecklingen är förstås en ansats att samla nationen och underminera kritiken som riktats mot Frelimo den senaste tiden. Anklagelserna om att partiet består av korrupta oligarker som har misslyckats med att skapa sysselsättning och bekämpa fattigdomen under sina 35 år vid makten tycks av presidenten uppfattas som överdrivna påhopp från missunnsamma regeringsmotståndare. Påhopp som diskret ska ignoreras.

Men även om president Armando Guebuza har rätt – Moçambique utvecklas i positiv riktning – så kvarstår faktum att fattigdom är en realitet för över hälften av befolkningen. Att ekonomin är en av de minst produktiva i världen, av 133 länder hamnar Moçambique på plats 129, enligt World Economic Forum 2010-2011. Att över hälften av statsbudgeten består av externt kapital. Att produktiviteten inom jordbrukssektorn är lägre än innan självständigheten – matproduktionen per capita har minskat med 40 procent under de senaste fyra decennierna. Att endast åtta procent är verksamma inom den formella sektorn.

Fakta sparkar. Och ett sätt att mildra slagen är att återge en oretuscherad omvärldsanalys som människorna kan relatera till. Tysta leken är sällan en konstruktiv hållning om man som statschef vill behålla legitimitet.

Recommended Posts