Enpartistat?

Fyra oberoende rapporter från USAID, DFID, holländska utrikesministeriet samt Sida kommer fram till i stort samma sak – att statens administration sköts som om Moçambiques styrelseskick ännu är enpartisystem, rapporterar Savana. Symptom på detta är att det i realiteten inte görs någon åtskillnad av statliga institutioner och partiet Frelimo i myndighetsutövandet.  Även om Moçambique i teorin försvarar separationen mellan verkställande, lagstiftande och dömande makt så är i verkligheten samtliga tre starkt influerade av just regeringspartiet. Det är en av orsakerna till att Engelska DFID (Department for International Development) bedömer den moçambikiska rättstaten som svag. Inte minst eftersom att familjeband eller andra kontakter med Frelimo ofta innebär att man står över lagen.

Recent Posts