Ekonom om grön revolution

Igår lyssnade jag till en föreläsning av ekonomen Carlos Nuno Castel- Branco om den så kallade gröna revolutionen som det snackas mycket om i Moçambique nuförtiden. På uppdrag hade han gått igenom tusentals texter i ämnet. En intressant iakttagelse var att samtliga påpekade att en grön revolution innebär negativa miljökonsekvenser. Även de varmaste förespråkarna erkänner följderna för miljön med menar att det är ett pris värt att betala för ökad jordbruksproduktion.
En viktig sak att tänka på, poängterade Castel-Branco, är att ifall Afrika ska importera all utrustning och teknologi för att genomföra en grön revolution så måste man sedan exportera för att inte få en negativ handelsbalans. Det är självklart, men frågan är vad Afrika ska exportera? Vill Europa köpa choklad av Afrika? Vill Europa köpa kläder av Afrika? Nä, det vill de inte. Däremot vill Europa köpa bomull och kakao från afrikanska länder. En grön revolution kommer inte nödvändigtvis att förändra kontinentens produktionsmönster där man producerar och exporterar råvaror till västvärlden. Castel-Branco varnar för att det faktiskt kan göra afrikanska länder än fattigare. För vad händer med priserna på världsmarknaden om utvecklingsländerna plötsligt mångdubblar råvaruproduktionen? Jo, de sjunker.
Lika viktigt är det att tänka på att varje ny teknologi kräver ny logistik och organisering. Exempelvis så skulle en traktor på landsbygden i Moçambique snart stå stilla på fältet. Det går inte att köpa diesel, det finns inga mekaniker, det finns heller inga utbildningar för dem som ska köra traktorerna.  Det är alltså en hel kedja av insatser som måste göras samtidig.
Castel-Branco befarar att istället för att vara en genomarbetad strategi för att förbättra livskvaliteten för moçambikiska bönder så är gröna revolutionen endast en kampanj. Ungefär som NEPAD var för några år sedan, en skrivbordsprodukt där Afrikas statschefer undertecknade ett dokument utan någon som helst folklig förankring och som heller knappt existerar på papper idag.

 

 

Recent Posts