Det nya svarta

Sedan den 21 april 2011 är samtliga nationella flygbolag registrerade i Moçambique svartlistade av EU-kommissionen. Beslutet vilar på den internationella flygsäkerhetsorganisationen ICAO:s slutsats att landets flygsäkerhetsmyndigheter inte är förmögna att garantera att bolagen uppfyller de internationella säkerhetsföreskrifterna.

Tills bristerna är åtgardade förblir det europeiska luftrummet otillgängligt för dessa tretton flygbolag.

Flygförbudet upprör ministern för transport och kommunikation Paulo Zacula: ”Vi är förvånade och upprörda över detta beslut. Hade vi förvarnats om att detta skulle kunna inträffa hade vi påskyndat genomförandet av våra korrigerande åtgärder som inleddes redan under 2010”.

Enligt Zacula vilar beslutet om förbud för övrigt på brister som redan har åtgärdats.

Tittar vi på landets största flygbolag Moçambique Airlines (LAM) så ger statistik för handen att säkerhetsnivån är oklanderlig: ingen större olycka har någonsin inträffat under bolagets 31 verksamma år och sedan 1989 har inte en enda olycka registrerats. Betydande resurser har investerats för att uppnå bästa praxis och internationella certifikat för uppfyllandet av säkerhetsnormer har utfärdats flera år i rad.

Men det europeiska luftrummet är trots allt stängt. Intressant i sammanhanget är att jämföra LAM:s förflutna med exempelvis det stora europeiska flygbolaget Air France som sedan 1990 har 23 stora olyckor med totalt 348 dödsfall på sitt samvete.

Ingen vid sina sinnes fulla bruk skulle försvara ett risktagande av resenärernas säkerhet av patriotiska eller ekonomiska motiv. Ingen bestrider vikten av säkerhet, men oavsett vad EU-kommissionen hävdar så är utfärdandet av flygförbud ett trubbigt instrument som bland annat begränsar utvecklingen av en livskraftig afrikansk luftfartsindustri. EU och AU borde upprätta en ömsesidigt acceptabel och erkänd strategi för att gemensamt ta itu med säkerhetsfrågorna. Även här gäller det att patriotiska och ekonomiska motiv inte checkas in.

Recent Posts