Demonstration mot ministerbeslut

Igår demonstrerade ett hundratal personer i Maputo mot hälsominister Ivo Garridos beslut att stänga landets 23 kliniker för människor som lever med hiv och aids, så kallade dagsjukhus (hospital de dia). Garrido anser att aidspatienter ska integreras i den offentliga sjukhusvården för att motverka särbehandling som kan leda till stigmatisering. Enligt demonstranterna har utvecklingen gått i motsatt riktning, människor på bromsmedicinsbehandling upplever större diskriminering nu är tidigare. Det professionella mottagandet av patienter har också försämrats eftersom sjukhusens personal inte har tid att ge samma vård som på de specialiserade dagsjukhusen.
Enligt hälsoministern är det inte konstigt att sektorn har problem eftersom antalet hivpositiva på behandlingsprogram ökat markant de senaste åren, från 6 000 personer till dagens 145 000 människor. Han lovade dock demonstranterna att hälsoministeriet snarast ska presentera en lösning som gagnar patienterna.

Recent Posts