Debatt om biobränsle

Igår debatterades biobränsle på universitetet.  Akademikern Rui Maia menade att det finns ingen konflikt mellan livsmedelsproduktion och biobränsleodlingar i Moçambique eftersom det finns stora obrukade landarealer i landet. Vad som fattas är istället en strategisk plan för jordbrukssektorn, som analyserar vad man ska odla och var någonstans. Det vill säga, vattenkänsliga grödor där det finns rikligt med vatten och tåligare grödor där det är torrare. Moçambiques problem är istället, hävdar Maia, att jordbruksproduktionen är allt för dålig. Moçambikiska odlare som inte har tillgång till vare sig gödning eller besprutning producerar endast 700 kilo majs på ett hektar, medan amerikanerna producerar 12 ton och sydafrikanerna 2,2 ton.
Ekonomen Hipólito Hamela summerade debatten med ”Moçambique producerar varken mat eller biobränsle och därför kan man heller inte tala om någon konflikt”.

Recent Posts