CNE beslut gäller

Konstitutionella Rådet vidhöll igår Nationella Valkommitténs (CNE) beslut att diskvalificera 27 partier inför höstens val på grund av ofullständig dokumentation av kandidater.  Av de fällda partierna är endast det nybildade MDM någon kraft att räkna med, men som ändå mister valbarhet i nio av de 13 valkretsarna.
Till skillnad från CNE så har Konstitutionella Rådet inga problem med att offentligt namnge kandidaterna som inte är tillräckligt dokumenterade, och enligt AIM står det klart att listorna faktiskt var ofullständiga trots berörda partiers bedyrande om motsatsen.
Till exempel i Nampula innehåller MDM:s lista 45 kandidater och 21 reserver men då 15 kandidater och fem reserver diskvalificerades räcker inte längre listan till och därför stryks MDM i Nampula.
15 av de mindre partier som diskvalificerades gick ut offentligt med krav på att det internationella samhället genast inleder sanktioner mot den moçambikiska regeringen. Partierna kräver att valkampanjen upphör samt att samtliga medlemmar i Konstitutionella Rådet, CNE och STAE (Tekniska valsekretariatet) omedelbart tas ur tjänst. Vidare kräver de intervention av både Afrikanska Unionen och SADC för att ogiltigförklara valet. Om inte kraven tillmötesgås kommer ett nationellt uppror att ske under valdagen 28 oktober.
Av de 15 partierna ställde sju upp i valet 2004 och lyckades sammanlagt inte ens få ihop 100 000 röster. Övriga åtta har bildats under året, utan att ha något publicerat partiprogram, hemsida eller ens hållit regelbundna möten.

Recent Posts