BNP-ökning med 50 procent

Regeringen befinner sig just nu i Namacha, vid gränsen till Swaziland, för att under två dagar reflektera över de senaste fyra årens utveckling i Moçambique. Någon sorts ekonomisk utveckling kunde konstateras under mötet eftersom bruttonationalprodukten per capita ökat med mer än 50 procent, från 301 US dollar 2004 till 473 dollar 2008.
Den ekonomiska tillväxten har ökat med 7 – 8,5 procent årligen under perioden. Dock befaras att finanskrisen bromsar tillväxttakten framöver. Redan nu har två stora projekt lagts på is, dammbygget Mphanda Nkuwa och oljeraffinaderiet i Nacala.

Recent Posts