Avvecklat biobränsleprojekt

Det svenska etanolföretaget Sekab är i färd med att avveckla projekten i Moçambique och Tanzania. 70 procent av Sekab ägs av kommunala energibolag i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Företaget har investerat över 100 miljoner kronor som nu riskerar att gå förlorade ifall Sekab inte hittar en intresserad köpare.
Läs mer på Allenhanda.se  eller Västerbottens-Kuriren.
Den senare har några beska kommentarer som kritiserar kommunernas roll i bolaget.

Recent Posts