Africa, altered states, ordinary miracles

Litteraturens lockelse är lyckligtvis så stark att den överlever berg av meningslösa pockets för att i sällsynta stunder av helig bekantskap med formmässiga fyrverkerier ge skäl för sin dragningskraft. Magin handlar om att få se sina innersta tankar nedtecknade av en främling, känna samhörighet i upplevelser, vidga horisonten och i bästa fall inspireras av författarens förmåga att trots komplexa utmaningar förmedla en tro på livets inneboende möjligheter.

En sådan läsupplevelse har jag just nu genom Richard Dowdens bok ”Africa, altered states, ordinary miracles”. I den suggestiva skildringen av gudarnas, demonernas, hjärtesorgens och hoppets Afrika, en kontinent som vilar på oceaner av smuts och förbehållslös skönhet, fann jag en imponerande kunskap nedtecknad med exakthet. Dowdens 30-åriga erfarenhet av Afrika gör att han flyhänt kan förklara den mångfacetterade verkligheten som aldrig ryms i rubriker eller nyhetsinslag. Han pendlar mellan kolonialismens arv, konsekvenserna av omvärldens särintressen i råvaror, sjukdomar, kinesernas intåg, utamaningarna med svagt ledarskap och korruption. Specifika händelser som markerat kontinentens moderna historia vävs sammans med ett gräsrotsperspektiv, möten med samhällets alla skikt och personliga observationer, utan att den analytiska handlingen någonsin går förlorad.

De unika insikterna och förmågan att balansera paradoxerna som präglar södra Afrika – en region som exploderar av liv men samtidigt är så förödande bekant med döden – gör den här boken ovärdelig i kampen mot fördomarna och de förutfattade meningarna. Dowdens verk lyckas med det få skildringar lyckas med: att förmedla en kärleksfull och positivt framåtblickande hyllning till södra Afrika utan att förminska eller ursäkta den tyngande repertoaren av krig, diktatorer, hungersnöd och katastrofer.

Afrika är inte exotism, Afrika är en myriad av livsöden som väver en brokig verklighetsbild. Jag ska tipsa om boken till alla som tror att jag springer in i the big five varje gång jag går hem från kontoret.

 

Recent Posts