38 döda i kolera

Sedan slutet av december ifjol har 38 personer avlidit i Nampulaprovinsen som en följd av kolera. Det är en hög dödstalsiffra för de 210 fall som diagnostiserats som kolera. Dålig vattenhygien anses vara den främsta orsaken till sjukdomens spridning, bland annat befaras att kolerasmittat vatten trängt ner i dricksvattenbrunnar.
I Manica, som var den första provinsen att drabbas, har kolera spridit sig till flera distrikt och även in till provinshuvudstaden Chimoio. De senaste tre månaderna har 68 personer avlidit och 700 fall rapporterats i Manica.
Även Maputo är drabbad av kolera, cirka 50 personer har lagts in på sjukhus för behandling. Huvudstadens hälsodirektör Antonio Paulino misstänker att senaste veckans häftiga regn har inneburit att vatten från latriner kommit i kontakt med dricksvatten och på så sätt spridit koleran vidare.

Recent Posts