100 bussar till Maputo

Nyutnämnda transportministern Paulo Zucula går ut hårt. Redan första veckan som minister har han bestämt att det kommunala transportbolaget TPM ska köpa 100 nya bussar för att möta det skrikande behovet från stadsbefolkningen. I maj ska de första bussarna anlända och sedan fortsätta droppa in med ett 20-tal i månaden. TPM har tidigare sagt att de behöver 150 till 200 nya bussar för att kunna sköta Maputos kollektivtrafik. Zuculas 100 bussar är en början och ett steg i rätt riktning. Visst måste det vara bättre att kommunen sköter invånarnas transporter istället för att vara beroende av privata bussbolag som endast vill maximera vinsten utan hänsyn till om folk kommer till arbete eller skola.

Recent Posts