Sök till Afrikagruppernas praktikantprogram

Vill du vara med och arbeta för en rättvis värld? Är du mellan 20 och 30 år och intresserad av solidaritetsarbete? Då har du möjligheten att under fyra månader få chansen att praktisera i Sydafrika. Ansök senast 24 februari 2019.

Om Afrikagrupperna

Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och framtid. Afrikagrupperna samarbetar med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe och stödjer kampen för ett fritt Västsahara.

Afrikagrupperna är en medlemsbaserad organisation och har lokalgrupper runtom i Sverige som är engagerade inom aktivism och insamling. På kontoren är vi 25 anställda, verksamma i Stockholm och Johannesburg.

Information om praktikantprogrammet

Som praktikant hos Afrikagrupperna får du under fyra månader samarbeta med en av våra lokala partnerorganisationer eller vårt regionala kontor i Sydafrika. Du får fördjupa dina kunskaper om utvecklingssamarbete, rättighetsbaserat arbete och solidaritet – i Sverige och i södra Afrika.

Du matchas med en partnerorganisation eller Afrikagruppernas regionala kontor baserat på dina tidigare erfarenheter och önskemål, för att arbetsuppgifterna ska vara relevanta för organisationen och för dig. Den inblick du får från att samarbeta med lokala organisationer ger ofta starka intryck, inspiration för fortsatt engagemang och är meriterande för fortsatt arbete med utvecklingsfrågor.

Inför utresa får du en introduktion om Afrikagruppernas arbete och frågor vi driver på kontoret i Stockholm, samt en veckas introduktion av utvecklingsfrågor på Sidas kurscenter Sida Partnership Forum i Härnösand. Du får erfarenhet och verktyg för projektledning samt stöd i att utveckla och genomföra ett eget informationsprojekt i Sverige.

Praktiken är en del av Sidas praktikantprogram genom Universitets- och Högskolerådet och därför gäller följande kriterier:

 • Du måste vara mellan 20 och 30 år (då förberedelsekursen börjar).
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om du har ett nordiskt medborgarskap ska du ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år.
 • Du är inte och har inte tidigare varit anställd hos Afrikagrupperna.
 • Du har inte tidigare deltagit i Praktikantprogrammet i Universitets- och Högskolerådets regi.

Om praktikplatserna

Vi söker sex (6) praktikanter till praktikantprogrammet 2019. Detta innebär visumansökan under april och maj, en förberedelseperiod på ett par veckor i juni, praktikplacering juli – november och ett informationsprojekt i slutet av praktiken som förväntas ta två-fyra veckor och genomförs i anslutning till praktikperioden.

Det går bra att ansöka till praktikantprogrammet som del av praktik via universitet och högskola. Observera dock att det är obligatoriskt att närvara på förberedelserna och infoprojekt samt att praktiken kommer vara på heltid. I vissa fall kan kvälls- och helgaktiviteter förekomma. Praktikanterna arbetar parallellt under sin tid i Sydafrika med att planera och förbereda sitt infoprojekt som kommer genomföras i Sverige.

Om infoprojektet

Infoprojektet kommer att utvecklas av dig med stöd från oss på Afrikagrupperna och är en chans att genomföra en egen projektidé, att sprida kunskap och berätta om dina erfarenheter från praktikperioden med personer i Sverige. Informationsprojektet genomförs när du är tillbaka i Sverige i slutet av praktikperioden och förväntas ta två-fyra veckor.

Tidigare praktikanter har till exempel hållit i bokbord och föreläsningar på skolor och föreningar, genomfört workshops om matsuveränitet för Afrikagruppernas lokalgrupper, en vandring mellan Göteborg och Malmö och en filmvisning med personporträtt från Zimbabwe och Sydafrika.

Arbeta med matsuveränitet och småskaliga jordbrukares rättigheter (2 platser)
Surplus People Project i Kapstaden, Sydafrika

Surplus People Project (SPP) arbetar för en förändring av jordbruket i Sydafrika och vill säkra fattiga människors tillgång till mark för att tillgodose matbehoven. SPP har funnits sedan 80-talet och finns i provinserna Western och Northern Cape. Organisationen stödjer marginaliserade män och kvinnor på landsbygden samt arbetar för deras tillgång till, och kontroll av, mark. De stödjer främst småskaliga jordbrukare genom kompetensutveckling och organisering så att de ska kunna utveckla sin produktion samt vara med och utforma landets jordbrukspolitik. SPP bedriver även påverkansarbete gentemot myndigheter för en rättvis jordbruksreform som gynnar de fattiga och säkerställer deras matsuveränitet. Ett exempel är Agrarian Reform for Food Sovereignty Campaign som syftar till att småskaliga bönders rättigheter sätts i centrum av jordbrukspolitiken.

http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/spp-forandrar-jordbruket

http://spp.org.za

Praktikplacering:
Praktikanter kommer samarbeta med SPP och de småskaliga jordbrukare som är del av SPP:s nätverk i Western och Northern Cape med utgångspunkt i Kapstaden.

Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i/assistera på olika sätt i informations-, undersöknings- och påverkansarbete inom småskaliga jordbrukares rättigheter, så som tillgång till mark, matsuveränitet, jordbrukspolitik, agroekologi. Under praktikantperioden genomförs arbetsuppgifterna självständigt med stöd av handledare.

Önskade erfarenheter:

 • Du har intresse/erfarenhet av social rättvisa och miljörättvisa, gärna inklusive genus, mat och vattenrättvisa.
 • Universitetsexamen eller i slutet av studier inom relevant område
 • Flytande i tal och skrift på engelska
 • Du är lyhörd, öppen för nya erfarenheter, villig att lära, tar gärna initiativ och kan jobba självständigt
 • Du är flexibel och kan jobba på en dynamisk arbetsplats.
 • Du är bra på att skriva texter som passar i olika sammanhang, så som rapporter och inspirationstexter.
 • Du har möjlighet att bidra till forskningsunderlag (kännedom om Participatory Action Research (PAR) är en tillgång)
 • Du har bra mediakunskap, kan bidra med att skriva korta artiklar och skriva på social media.

Arbeta med att främja kvinnliga småbrukares rättigheter (2 platser)
Rural Womens Assembly, Kapstaden, Sydafrika

RWA är ett regionalt nätverk som arbetar för kvinnliga småbönders rättigheter gällande mark, vatten och matsuveränitet. Verksamheten bedrivs genom lobby evenemang och aktiviteter både på nationell och internationell nivå. Det anordnas även utbildningar och workshop där kvinnorna kan dela med sig av och skapa ny kunskap. Visionen är att kvinnliga småbönder ska få sina röster hörda i beslut som rör deras liv.

http://afrikagrupperna.se/partnerorganisationer/rural-womens-assembly-framjar-kvinnliga-smabonders-rattigheter/
https://ruralwomensassembly.wordpress.com/

Praktikplacering:
Praktikanter kommer att vara placerade på Rural Womens Assembly’s kontor i Kapstaden men också röra sig på landsbygden runtomkring.

Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i/assistera på olika sätt i informations-, undersöknings- och påverkansarbete inom kvinnliga småbönders rättigheter. Under praktikantperioden genomförs arbetsuppgifterna självständigt med stöd av handledare.

Önskade erfarenheter:

 • Universitetsexamen eller i slutet av studier inom relevant område
 • Flytande i tal och skrift på engelska
 • Du är en duktig kommunikatör och van vid att jobba med sociala media
 • Du har erfarenhet av att göra studier och gärna forskning
 • Du är bra på att skriva texter som passar i olika sammanhang, så som rapporter och inspirationstexter.
 • Du är lyhörd, öppen för nya erfarenheter, villig att lära, tar gärna initiativ och kan jobba självständigt
 • Du är intresserad av att jobba på landsbygden och med landsbygdsfrågor
 • Du är flexibel och kan jobba på en dynamisk arbetsplats.
 • Du har erfarenhet och/eller intresse av genus/jämställdhetsarbete

Kommunikation, rapportering och administration med fokus på en rättvis värld (2 platser)
Afrikagruppernas regionala kontor, Johannesburg, Sydafrika

Afrikagruppernas regionala kontor ligger i Johannesburg och där samordnas Afrikagruppernas arbete tillsammans med våra ca 30 partnerorganisationer. Du kommer vara en del av ett team på åtta personer som arbetar med programhandläggning, administration och kommunikation till svenska målgrupper. Inriktning på praktikplatsen görs tillsammans med praktikanten, baserat på erfarenheter och kompetenser. Under praktikantperioden genomförs arbetsuppgifterna självständigt med stöd av handledare.

Praktikplacering:
Praktikanter kommer att vara placerade på Afrikagruppernas kontor i Johannesburg men också resa till partners i området.

Exempel på arbetsuppgifter:

Tillsammans med dina kollegor analysera och utvärdera Afrikagruppernas utvecklingssamarbete, assistera med att återrapportera Afrikagruppernas arbete till Sida, omvärldsbevakning och liknande. Assistera med material till Afrikagruppernas kampanj- och insamlingsarbete, skriva blogginlägg, kommunicera om arbete från Afrikagruppernas partnerorganisationer. Fältbesök hos partners. Övriga vanligt förekommande kontorsuppgifter så som löpande administration, regionala möten och liknande.

Önskade erfarenheter:

 • Erfarenhet eller intresse av utvecklingssamarbete och/eller kommunikation.
 • Erfarenhet eller intresse av administrativt arbete.
 • Goda kunskaper i tal och skrift på engelska. Tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna ta till dig myndighetstexter.
 • God samarbetsförmåga och lätt att lära.
 • Organisationsförmåga och sinne för detaljer.
 • Social och har lätt för att samarbeta, anpassa dig till nya situationer och lära dig nya saker.

Praktisk information

Omfattning: Heltid.

Placering: Johannesburg eller Kapstaden, Sydafrika

Praktikperiod: Juli – November 2019

Lön: Praktiken är oavlönad. Afrikagrupperna bekostar din resa, vaccin, visum och boende och pengar till mat under praktikplaceringen.

Ansökan

Skicka ditt CV och personligt brev på engelska i ett dokument HÄR senast den 24 februari 2019. Du behöver inte fylla i något annat. Ange i personliga brevet vilken/vilka praktikplatser du söker och på vilket sätt du kan bidra till organisationens arbete. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan omgående. I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi ser att du som sökande delar Afrikagruppernas värdegrund. Afrikagrupperna är en arbetsplats som eftersträvar mångfald genom att välkomna alla sökande oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder, eller funktionsvariation.

Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Afrikagrupperna behandlar dina angivna personuppgifter och ansökningshandlingar till dess att rekryteringen är avslutad.

Om du har frågor:

Om du har frågor kontakta praktikant koordinator Carolina Köhler de Castro på 08-442 70 89 eller carolina.kohlerdecastro@afrikagrupperna.se

Recommended Posts