What local people? -Poesi från Kallak

Kampen mot gruvdriften är knappast reserverat utvecklingsländer. Kanada, USA men också Sverige har starka moståndare mot destruktiv gruvdrift. Nedan aktivisten Mimi Märak som med spoken word får oss att förstå vad land, mark och natur betyder för människor i Sverige, och i det här fallet människor i Kallak.
https://www.youtube.com/watch?v=JiFcEvjIG8w

Recommended Posts