Kampanjen Rättvis Vinhandel i dialog med Systembolag på plats i Argentina

2012 införde Systembolaget en uppförandekod med krav på socialt och miljömässigt ansvarstagande. Men arbetare i vinindustrin upplever inte att deras situation har förbättrats. Nu träffar representanter från kampanjen Rättvis Vinhandel Systembolaget under ett rundabordssamtal på plats i Argentina.

Vinrankor besprutas regelbundet med svavel. Svavlet, som blandas med bland annat ammoniak för att kunna användas vid besprutning, lägger sig som ett klibbigt lager över arbetarna och vinrankorna.

– Arbetsgivarna säger att det inte är farligt och för oss arbetare har det blivit ett normalt tillstånd att få kliande utslag av svavlet. Ingen informerar oss om de långsiktiga konsekvenserna, säger Sonia Sagredo som arbetat många år som säsongsarbetare inom vinindustrin i Chile.

Systembolaget är en av världens största vinuppköpare. Vin från Argentina, Chile och Sydafrika utgör tillsammans ca 30 % av allt vin som säljs i Sverige. I veckan samlas representanter från kampanjen Rättvis Vinhandel till en lantarbetarkonferens i Mendoza, Argentina för att diskutera hur vi tillsammans kan påverka för att förbättra arbetares situation inom vinindustrin. Idag träffar kampanjen Systembolaget och de övriga nordiska alkoholmonopolen för att under ett rundabordssamtal diskutera och föra fram konkreta förslag på hur det etiska arbetet kan stärkas.

En studie från 2012 visade att upp till 80 % av värdet från lådvin som säljs på Systembolaget stannar i Sverige.

– Systembolaget och de andra nordiska alkoholmonopolen utgör idag en betydande global aktör i inköp och försäljning av vin. De har ett stort ansvar för att förbättra situationen för vinarbetare som idag lever under svåra arbetsvillkor med undermåliga löner, säger Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna.

Swedwatch kommer att finnas på plats för att lansera rapporten Vinets väg från druva till glas på spanska.

Kampanjen Rättvis Vinhandel genom Afrikagrupperna och Latinamerikagrupperna

För mer information kontakta:

Afrikagrupperna

Gabi Björsson, Generalsekreterare, gabi.bjorsson@afrikagrupperna.se, 0707682298
Cecilia Abrahamsson, Pressekreterare, cecilia.abrahamsson@afrikagrupperna.se, 0735939139 Latinamerikagrupperna
Carmen Escobar, styrelseledamot, carmen.escobar@latinamerikagrupperna.se, 070- 464 36 57
Läs mer om kampanjen på www.afrikagrupperna.se och www.latinamerikagrupperna.se
Kampanjen Rättvis vinhandel strävar efter att ställa krav på de nordiska vinmonopolen för bland annat förbättrade arbetsvillkor för lantarbetarna inom vinsektorn. Kampanjen består av lantarbetarorganisationer och civilsamhällesorganisationer från Argentina, Chile, Sydafrika, Sverige och Finland.
Recommended Posts