Växande hbtrörelse trots klasskillnader

Att försöka greppa hbt-frågor i Namibia är lite som försöka sig på att förstå det här med när rymden tar slut och vad som kommer sen. Det känns liksom övermäktigt och lite smått omöjligt. Det är det självklart inte, och precis som att någon förr eller senare kommer att finna svaren på diverse rymdrelaterade frågor så ska nog även jag kunna greppa hbt-läget i detta land.Men hbt-frågorna är här, precis som på de flesta ställena i världen, bra komplexa!

”The lgbt-movement has a race and a class-issue” säger Linda på Outright Namibia, systerorganisation till Afrikagruppernas partnerorganisation Positive Vibes. (Lgbt står för lesbian, gay, bi och trans, motsvarigheten till hbt på engelska.) Detta när jag ber hen berätta om svårigheter i det arbete de bedriver för hbt-personers rättigheter i landet, svårigheter utöver de uppenbara med att landets regering inte erkänner dessa rättigheter. Hen är noga med att poängtera att Namibia inte är det enda land där hbt-frågor är komplexa och där arbetet är svårt. Men i ett land där det postkoloniala tillståndet bjuder på ofantliga klasskillnader och där hudfärg vidare ger en hint om vilken klass du tillhör får en nog ändå säga att komplexiteten tas till en lite annan nivå.

Linda förklarar vidare att det som refereras till som ras- och klassproblematiken inom hbt-rörelsen i landet innebär skillnader i vad klasser, präglade av hudfärg, strävar efter. Något som leder till samarbetssvårigheter. Ett exempel är hur de vita hbt-personerna, vilka alltså vanligtvis antas tillhöra överklassen, när de är i behov av vård oftast har råd att gå till någon av de privata kliniker där de vet att deras sexuella läggning inte har någon betydelse. Detta medan en i takt med att hudfärgen blir mörkare hamnar allt längre ner på klass-skalan och allt som oftast hamnar i en situation där en på sin höjd har har möjlighet att söka sig till allmänna sjukhus. Vilka undviks på grund av vetskapen om att allmänna sjukhusen innebär förödmjukelse och trakasserier här när en tvingas att uppge sin partners kön och denna går stick i stäv med heteronormen. Med pengar på fickan kan du alltså köpa dig fri från åtminstone några diskrimineringsformer och när denna möjlighet endast tillfaller överklassen inom hbt-rörelsen blir splittringen inom den en svårhanterlig följd.

Att det postkoloniala tillståndet i landet trixar till det ytterligare får jag förklarat för mig av en annan människorättskämpe som berättar om reaktionerna de får när de belyser människorättskränkningar av hbt-personer ”We are getting a statement that we are agents of western imperialism and we are un-African, we are the enemy”, säger hen. Att ett land som efter år av kolonialt förtryck värnar om en egen statlig identitet av förståeliga skäl värjer sig för nya påtryckningar från väst kan delvis förklara att det även värjer sig för mänskliga rättigheter som av vissa ses som just sådana påtryckningar. Men det blir oerhört skrämmande att ett gammalt förtryckarsystem på något sätt blir det som rättfärdigar ett nytt. Att det dessutom är de just de gamla kolonialmakternas lagstiftning som kriminaliserar homosexuella handlingar män emellan, vilka en idag alltså vill värna om som ”namibiska”, sätter en ytterligare twist på situationen.

Det fina i denna komplexa kråksång är att hbt-rörelsen växer i landet. Även om organisationerna kämpar för sin överlevnad så ökar medlemsantalet hos dem och deras målmedvetenhet, fantastiska styrka och kämparglöd gör mig knäsvag av beundran och skänker hopp. Hopp om ett tillstånd där hbt-personer kan komma att betraktas som personer kort och gott med rättigheter som vem som helst. Att så inte är fallet idag fyller mitt bröst med ilska och frustration. Det är en tanke som helt enkelt är omöjlig att förlika sig med, eller hur?
Lina Paulsson, Windhoek
Lina var under hösten 2011 praktikant på Afrikagrupperna i Stockholm och gör nu en MFS (minor field study) i Namibia.

Recommended Posts