Vad är ett val om du inte kan välja?

 

”Det handlar inte bara om att avkriminalisera abort och att tillgång till preventivmedel ska vara en rättighet. En lagstifting är bara ett papper så länge den inte kan användas.”- Gabriel de Barros, AMODEFA

Du får bestämma över din egen kropp. Du får bestämma om du vill bli gravid. Du får bestämma om du vill fortsätta din graviditet. Du får bestämma. Du får välja.  Men om det inte finns några kondomer eller andra preventivmedel? Om det inte finns en mödravårdsklinik i din närhet? Om de inte vet hur man gör en säker abort eller ens om det är tillåtet? Har du fortfarande ett val? Är det fortfarande ett val om du inte kan välja?

Moçambiques nya brottsbalk är ett viktigt steg mot en rättvis och jämställd lagstiftning i landet. Tack vare civilsamhället har många förlegade och diskriminerande lagar tagits bort eller omarbetats. Om vi endast ser till den lagliga aspekten har mycket blivit vunnet. Problemen uppkommer när lagen skall omsättas i praktiken. Detta påstår Afrikagruppernas parterorganisation AMODEFA som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa.

20140901_162519

Gabriel de Barros, AMODEFA

Moçambique har en förhållandevis liberal abortlagstifting. Detta även innan den nya brottsbalken godkändes. Problemet är att den inte kan användas. Gabriel de Barros, verkställande direktör på AMODEFA berättar, ” Lagstiftningen är långt från perfekt och det är viktigt att vi fortsätter arbeta på den, men som det ser ut idag så finns det inte ens möjlighet att ta del av de rättigheter som finns. Det handlar om enorma avstånd till kliniker, brist på resurser och brist på insatt personal.” På grund av detta är antalet osäkra aborter stort och detta hjälps inte av att många kvinnor helt enkelt inte vet om att det i många fall går att göra laglig abort. ”Vi får hela tiden in fall på våra kliniker där kvinnor har fört in objekt eller tagit traditionell medicin för att bli av med fostret. De vet inte om att man kan få hjälp innan man tar till sådana åtgärder,” säger Dr. Marcelo Rufino Kantu. 

20140901_162536

Dr. Marcelo Rufino Kantu, AMODEFA

Det hela är del av ett mönster förklarar de Barros. ”Vårt land sätter mål och stiftar lagar som vi sedan inte lever upp till. Det är likadant med rätten till preventivmedel. Vi har en ambition men lägger inte tillräckligt med resurser för att kunna realisera denna”. I samband med FN:s milleniemål år 2000 siktade Moçambique på att öka tillgängligheten av preventivmedel till 34%. Idag, bara några månader innan milleniemålens beräknade slutdatum ligger tillgängligheten på 11%. Alltså är det bara en dryg tiondel av befolkningen som har tillgång till någon slags preventivmedel. Detta ökar pressen på en fungerande sjuk- och mödravård. Det handlar dock inte om ovilja från regeringens sida enligt de Barros. ”Malaria är fortfarande landets största ’killer’, man fokuserar således på att köpa in myggnät. Men detta är inte hållbart. Vi måste börja se på sexuell och reproduktiv hälsa som en utvecklingsfaktor, inte som en lyxvara. ” Om detta görs så kanske de friheter som den nya brottsbalken erbjuder i teorin kan införlivas i praktiken.

 

Du kan stödja AMODEFA:s arbete genom att klicka här och ge en gåva.

Detta är andra delen i serien om Moçambiques nya brottsbalk. Läs första delen här. I nästa del kommer vi att ta en titt på hbtqi-personers rättigheter samt göra en kort sammanställning av vad den nya lagen faktiskt innehåller. Håll dig uppdaterad!

 

Sofie Sjöstrand, Maputo

Recent Posts