Skuggrapport belyser kvinnovåld i Angola

DSC_0068-010
Foto: Erik Brattström
Det angolanska ministeriet för familje- och kvinnofrämjande (Ministério da Família e Promoção da Mulher) höll i veckan ett seminiarium om rättsstöd till kvinnor utsatta för våld. Afrikagruppernas partnerorganisations budskap: ministeriet behöver stärkta resurser och våldet måste minska.

Våld i hemmet mot kvinnor är ett mönster som måste brytas – det är i strid med mänskliga rättigheter, underminerar utveckling mot jämställdhet och hämmar den ekonomiska tillväxten. Dessa var signalerna som skickades ut under seminariet som hölls bara några veckor efter att en rad civilsamhällesorganisationer, där bland annat Afrikagruppernas samarbetspartner ADRA, lämnat en kritisk skuggrapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter (UNCHR) 107:e session i Geneve i den 11-28 mars. Rapporten avlägger status på landets civila och politiska rättigheter och är civilsamhällets komplement till det svar som den angolanska regeringen gav FN tidigare i år.

Seminariet var ett tillfälle för föreningen för kvinnliga jurister i Angola (Associação das Mulheres Juristas de Angola) att diskutera best-practice inom förebyggande åtgärder och rättshjälp till kvinnor. Statsekreterare för ministeriet, Ana Paula Neto, sa i sitt öppningsanförande att våld i hemmet mot kvinnor är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter som inte bara motverkar produktivitet och minskar humankapital utan även underminerar den ekonomiska tillväxten.

Trots att en ny lag mot våld i hemmet, som ska ge en bredare definition av sexuellt våld, började gälla i juli 2011 så är både diskriminering och våld mot kvinnor i Angola förekommande. Särskilt på landsbygden, rapporterar Freedom House (Freedom in the World 2012) som också lämnar uppgifter om förekomsten av att människohandel med kvinnor och barn för sexarbete.

Skuggrapporten gör tydligt att kvinnor fortfarande i hög grad kan känna sig utsatta i Angola. Enligt rapporten saknas omfattande forskning och statistik från regeringen över våld mot kvinnor. Fall registeras i allt för dålig utsträckning trots att våldet är frekvent. Kvinnor straffas hårdare än män vid mordbrott, abort är fortfarande en kriminell handling trots vissa undantag och nytt lagförslag och i vissa områden kan minderåriga fortfarande tvingas ingå äktenskap med vuxna män.

Kanske mest alarmerande är skuggrapportens uppgifter om systematiska övergepp på kongolesiska, kvinnliga flyktingar. I början av 2011 besökte Margot Wallström, FN:s dåvarande särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter, Angola och den Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Wallström kunde därefter rapportera att hennes upptäckter å det starkaste indikerar att det systematiskt begåtts sexuellt våld mot kongolesiska kvinnor i Angola av uniformerade män. Human Rights Watch utkom i maj 2012 med rapporten If you come back, We kill you, som går brotten in på djupet. Även Läkare utan Gränser har publicerat en rapport om liknande övergrepp.

I skuggrapporten efterlyser ADRA och övriga organisationer ett ökat budgetanslag till ministeriet för familj- och kvinnofrämjande. Med ökade resurser menar de att ministeriet bättre ska kunna bemöta problematiken kring familjevåld och att det lättare ska kunna mainstreama genus i politikens olika områden. Organisationerna ser även att regeringen i framtiden effektivare samarbetar med civilsamhället för att främja och implementera jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kort fakta:
– Angola har signerat och ratificerat FN:s konvention om civila och politiska rättigheter (IPCCR)
– Angola har signerat och ratificerat konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor (CEDAW)
– Angola deltog i FN:s kvinnokommssions (CSW) 57:e möte i New York i år, där länderna enades om att eliminera all form utav
våld mot kvinnor   och flickor (se enandet från den 15 mars här)
– 37 procent av platserna i nationalförsamlingen som har den lagstiftande makten, fylls av kvinnor

Recent Posts