Om hiv i Moçambique

I juli var jag med på en utbildning kring genus, sexualitet och hiv som vår partnerorganisation Monaso höll i Cuamba i norra Moçambique. Där fick jag ta del av spännande hivstatistik. Moçambique ändrade för några år sedan metod för statistik och datainsamling gällande befolkningsundersökningar. Det är därför svårt att jämföra den nya statistiken från 2009 med den gamla från 2003. Vi måste vänta och se nästa undersökning an för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om trender och förändringar i exempelvis hivprevalensen. De senaste siffrorna är dock intressanta i sig.

Moçambique har ungefär 22 miljoner invånare och en hivprevalens på 11,5%. Detta innebär att över två miljoner människor lever med hiv i landet. Hivprevalensen varierar mellan distrikten. Niassa har lägst prevalens med 3,7% och Gaza har högst med 25,1%. Det är även avgörande om du bor på landsbygden eller i en stad.

En mycket intressant och överraskande iakttagelse som vi gjorde på utbildningen är sambandet mellan hiv och utbildningsnivå och sambandet mellan hiv och rikedom. Hivprevalensen i Moçambique ökar med utbildning och välstånd för både kvinnor och män. Detta är ett resultat av flera olika faktorer. Jag hårdrar det lite här: Om du är välutbildad har du ofta en högre inkomst. Du har också andra vanor och möjligheter än om du är fattig. Du tenderar att resa mer, att dricka mer och du har fler tillfälliga sexualpartners. Därför är du mer utsatt för risken att smittas av hiv. Detta gäller naturligtvis inte för alla och alltid, men man kan se dessa tendenser.

En annan viktig slutsats är att utbildning och information i sig inte räcker. Även om jag har information och kunskap om vad hiv är, hur det smittar och hur jag ska göra för att skydda mig så innebär det inte automatiskt att jag ändrar mitt beteende. Det är därför oerhört viktigt att arbeta med information med det tydliga målet att det ska leda till attityd- och beteendeförändring. Det är inte bara viktigt att veta att kondom skyddar mot sexuellt överförbara infektioner, det är ännu viktigare att kunna kräva rätten att använda kondom. Detta är naturligtvis lättare sagt än gjort. Beteendeförändring tar tid. Afrikagrupperna är dock övertygade om vikten av detta arbete och det är därför vi arbetar med frågor som rör sexuella rättigheter, jämställdhet och hiv.

Nedan är några exempel på den statistik som återfinns i den nationella undersökningen om prevalens, riskbeteende och information om hiv och aids i Mocambique från 2009. Läs den engelska rapporten med de viktigaste resultaten här.

Hivprevalens (%) och bostadsort i åldersgruppen 15-49

Moçambique
13,1               9,2          11,5
Kvinnor ♀    Män ♂    Totalt

Stad                              Landsbygd
18,4 / 12,8    15,9        10,7 / 7,2    9,2
♀     /  ♂        Totalt      ♀    /  ♂      Totalt

Hivprevalens (%) och utbildning i åldersgruppen 15-49

9,8 / 7,2                  14,4 / 9,1                   15 / 10,1
♀  /  ♂                     ♀   /   ♂                      ♀ /  ♂
Ingen utbildning    Grundskola (åk 7)    Gymnasiet eller högre (åk12+)

Hivprevalens (%) och välstånd i åldersgruppen 15-49

♀/♂       6,6 / 5        8,6 / 5,9        9,9 / 7,3        18,3 / 12,6        20,6 / 13,5
Fattig                                                                                                              Rik

 

Recommended Posts