Nyckelgrupper för hivprevention i Namibia

Pitti Peter ordförande Rights not Rescue

Pitti Peter, ordförande Rights not Rescue

”Welcome to the Key Population Village” säger Pitti Peter, och öppnar dörren till det som ser ut som en gårdsplan till ett bostadshus.  Från denna lilla ”by” av kontorshus arbetar de organisationer som är del av nätverket som jobbar för nyckelgruppers (Eng: Key Populations) rättigheter. Jag är här för att representera NAPPA (Namibian Planned Parenthood Association) på möte med Pitti Peter och Mama Africa på organisationen Rights Not Rescue som jobbar för sexarbetares* rättigheter samt hbtq-rättigheter. Vi möts för att försöka komma vidare i vårt samarbete för att göra NAPPAs kliniker mer välkomnande för nyckelgrupper.

Vad innebär egentligen begreppet ”key populations”(nyckelgrupper)? De är de mest sårbara grupperna när det gäller hiv. Oftast är där inräknande män som har sex med män, prostituerade, transpersoner, drogmissbrukare, lastbilschaufförer och sjömän. Organisationerna i ”Key population Village” arbetar i första hand för sexarbetare och olika hbtq-grupper. Rights Not Rescue arbetar främst med sexarbetare i Windhoek och andra namibiska städer, men även mycket med och för homosexuellas och transpersoners rättigheter. De anställda hör alla också till någon av nyckelgrupperna. Nyckelgrupperna de arbetar för berörs av ”Immoral Act” från apartheidtiden som bland annat kriminaliserar både homosexualitet och prostitution som omoraliska aktiviteter. ”Vårt arbete går till största del ut på att politiskt utmana den kränkande lagstiftningen”, säger Mama Africa.

Samtidigt som nyckelgrupper är de som idag i största grad lever med hiv och riskerar att bli hivsmittade, har de stora svårigheter att ta del av det stöd och den vård som krävs för att förebygga och vårda personer som lever med hiv. ”Vi är rädda för att gå till sjukhusen på grund av de fobier som finns gentemot oss. Där kan man bli skriken på, hånad eller till och med misshandlad”, säger Mama. På grund av stigma och rädslan att bli kränkt går många prostituerade hellre till häxdoktorer än till statliga sjukhus för behandling av hiv och andra könssjukdomar.

NAPPAs verksamhet får en stor betydelse i detta läge, menar Pitti och Mama. NAPPA har i dagsläget sex kliniker över landet där man arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, bland annat genom hivtest och rådgivning, familjeplanering (preventivmedel), stödsamtal och prenatalvård. Personalen på klinikerna har antingen redan fått eller kommer under året få ta del av utbildningar i att bättre bemöta människor tillhörande olika nyckelgrupper. I NAPPAs utåtriktade verksamhet jobbar volontärer med att nå ut till sårbara grupper, på dagtid och nattetid, för att informera om de tjänster man kan få på klinikerna och för att få dem att känna sig välkomna. NAPPA arbetar även långsiktigt mot fördomar och stigma, genom sin utåtriktade verksamhet bland skolungdomar.

Mama Africa chef Rights not Rescue

Mama Africa chef Rights not Rescue

Pitti och Mama menar att NAPPAs verksamhet är viktig, att NAPPAs kliniker blir en säker plats för många medlemmar i deras organisation.  ”Det är svårt att åstadkomma några större förbättringar utan att den gamla apartheidlagen skrotas eller ändras, men tills vi når dit är det helt avgörande att det finns organisationer som kan behandla oss som människor” säger Mama. Under resten av mötet diskuterar vi strategier för att NAPPA ska nå ut bättre till Rights not Rescues medlemmar och andra nyckelgrupper.

Du kan bidra till detta viktiga arbete genom att stödja Afrikagrupperna. Köp Röda Bandet och bidra till hivarbetet i södra Afrika.

 

/Karin Sjöstedt, praktikant på Afrikagruppernas partnerorganisation NAPPA i Namibia

 

*Begreppet ”sexarbetare” återges i denna text på grund av att de intervjuade personerna själva var noga med att använda det. Författaren är medveten om att begreppet är politiskt laddat, och vill därför markera att användandet av begreppet i denna text varken reflekterar Afrikagruppernas eller författarens personliga positionering i prostitutionsdebatten.

 

Recommended Posts