Metoden har fungerat som en nyckel för mig

Aida Xavier Cossa är sexualupplysare, lärare och koordinatör för vuxenutbildningsorganisationen Sê-Rixile i Inhambaneprovinsen i Moçambique. Aida jobbar som lärare för vuxna analfabeter på deltid. Utöver det jobbar hon genom Sê-Rixile med utbildning i grupper av kvinnor, föräldralösa barn och flickor som inte har möjlighet att gå i skola. Där spenderar hon nästan all sin tid. Arbetet i Sê-Rixile är hennes passion.

2009 organiserade Afrikagrupperna en utbildning för sexualupplysare i Beira där Aida deltog. Utbildningen introducerade en metod som kopplar genus till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Deltagarna bestod av representanter från olika organisationer som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter från hela Moçambique. Nu har deltagarna träffats igen för att skapa ett nationellt nätverk för sexualupplysare och dela med sig av sina erfarenheter av metoden. Här följer Aidas reflektioner kring metoden.

-Det är en deltagande metod där alla deltagare är med och bidrar om de vill, allas erfarenheter och tankar ses som lika mycket värda. En metod som inte fördömer utan öppnar upp för samtal och med högt till tak. Att ha tagit del av denna metodologi har inneburit en total förändring för mig personligen och för gruppen. Innan hade jag svårt att bemöta och konfrontera vissa ämnen som sexualupplysare. Jag kände mig till exempel inte trygg att prata om hiv, men nu med den här metoden är jag det. Metoden har fungerat som en nyckel för mig. Den har även hjälpt mig med att reflektera kring mig själv i den lärande situation som jag försöker skapa för andra. Det är otroligt viktigt att reflektera kontinuerligt som sexualupplysare.

aida

Aida Xavier Cossa

-Skillnaden mellan den här metoden och andra utbildningar jag gått är det deltagande och interaktiva förhållningssättet. I andra utbildningar har kursledaren alltid sett sig som den som vet och som ska överföra något till andra. I den här metodologin är vi alla deltagare. Alla bidrar med sina erfarenheter och utbyten uppstår. Alla har något att bidra med.

– Innan jag tog del av den här metoden trodde jag att genus var lika med kvinna. Jag har lärt mig en massa om genus generellt, genus relaterat till hiv, genus relaterat våld. Genus är en social konstruktion. En del moçambikier vänder i dörren till ett hem där de ser en man diska. Så stark är den genusnormen.

-När jag håller i utbildningar brukar jag göra en övning som går ut på att alla skriver ner vad de gör från när de vaknar på morgonen tills när de lägger sig på kvällen en vanlig lördag. Då ser vi konkreta skillnader. Kvinnornas papper fylls medan männen har få aktiviteter en lördag. Kvinnorna stiger upp tidigt, tar hand om hushållet, familjemedlemmarna, jobbar på åkern, tvättar, handlar, socialiserar med grannar och är de sista i säng på kvällen. Männen stiger upp sent och spenderar hela lördagen med fritidssysselsättningar och sociala aktiviteter, ofta dricker de mycket. På kvällen när kvinnorna är trötta efter en lång dags arbete vill många män ha sex. Många kvinnor blir ifrågasatta av sina män om de är trötta. Vad har du blivit trött av, frågar männen. Många kvinnor går då med på att ha sex för att slippa konflikt och för att de har en underordnad ställning i familjen. Alla är lika. Alla har rätt att säga när de vill ha sex. Alla borde dela uppgifterna i hemmen lika.

-Jag tvivlar på att jag kunnat göra utbildningar i byar och samhällen om jag inte gått denna utbildning. Jag kan nu prata om sex och sexualitet utan svårigheter. Innan visste jag inte ens vad sexualitet var. Jag har också insett att bästa sättet att undervisa och lära är i ett didaktiskt sammanhang som jag som upplysare kan skapa förutsättningar för. Jag har en stor passion för det här arbetet. Det största jag fått är utbildning!

11

Aida under en workshop om sexualupplysning.

Recommended Posts