Março Mulher

I Angola är det inte bara den 8 mars som dedikeras kvinnan, utan hela månaden mars, som kallas för ”Março Mulher”, är kvinnans månad. Det manifesteras bland annat via tv och radio där flera program tagit ett fokus kring kvinnors situation i Angola. Den största segern hittills anses vara lagen mot våld i hemmet som antogs i december förra året.

Nu när mars snart är över kan vi utvärdera och komma fram till att Março Mulher är något som i princip alla känner till i Angola. Vi har genom detta initiativ fått mer information via media, det har genomförts utställningar om betydelsefulla kvinnor i världen och flera organisationer har passat på att genomföra aktiviteter kring jämställdhet. Att dedikera en hel månad till kvinnan ger inte bara organisationer utan även regeringen tillfälle att reflektera ytterligare över vad som görs för att förbättra villkoren för kvinnor i Angola.

Igår deltog jag på en jämställdhetskurs som vår partnerorganisation ADRA Benguela höll för representanter från olika lokala jordbruksföreningar. Där berättade kvinnorna att de slåss mot analfabetism för att kunna öppna konton på banken och starta mikrokreditprojekt. Ett problem som identifierades är nämligen att kvinnor pga att de inte kan läsa och skriva hamnar i beroendeställning till männen då de inte kan skriva under och därmed ta egna lån utan måste göra detta i mannens namn.

Ett annat problem som lyftes är rätten till mark. Enligt traditionella lagar ärver alltid männen land. Om mannen dör ärvs hans land av sonen eller en manlig släkting. Förklaringen är att om kvinnan gifter om sig ska inte marken tillfalla hennes nye man. På så vis har kvinnan ingen gen rätt till mark och fortsätter i beroendeställning till sin man eller sin son. Om hon väljer att leva ensam blir hon således lottlös. Om mannen under sin livstid ger en bit mark till sin kvinna att bruka är den med få undantag den minst fertila jorden.

I Angola är 67,4% av befolkningen över 15 år skriv- och läskunniga. Om man slår ut det över kön blir fördelningen 82,9% av männen och 54,2% av kvinnorna. När jag besökte ett alfabetiseringsprojekt i Malanje förra året fick jag med mig en bunt papper där kvinnorna skrivit sina namn och en rad siffror. De sade själva att de kan delta mer i beslut gällande familjens ekonomi och ta mer avgörande roller i föreningsarbetet efter att de lärt sig läsa och skriva. Utbildning ger makt.

Nu när mars månad kommit till sitt slut får vi hoppas att de ansträngningar som gjorts under denna månad får utdelning och lever kvar tills det är dags för nästa Março Mulher 2012.

/Erika

– som passar på att bifoga några grymma låtar från Angolas bästa kvinnliga artister:

Yola Semedo – Injusta
httpvh://www.youtube.com/watch?v=dBufxa1NWgg
Pérola – Doida
httpvh://www.youtube.com/watch?v=yzpryFbRhKk
Angela Ferrão – Wanga
httpvh://www.youtube.com/watch?v=-3fqTNdOiOQ
Noite e Dia – Tá Maluca
httpvh://www.youtube.com/watch?v=bkf9IXwPMKI

Recommended Posts