”Jag var rädd att folk skulle se det i mitt ansikte…”

Susan blev gravid av misstag. För att få hjälp med att avsluta graviditeten gick hon till en äldre kvinna som tog den vässade änden av en klädhängare av ståltråd, som hon stack in i Susans livmoder. Hon höll på i omkring två timmar för att försöka åstadkomma en blödning. När Susan till slut blödde nog skickade kvinnan hem henne. Hon sa till Susan att vänta på att hon skulle börja blöda som vid en vanlig menstruation. Efteråt kunde hon gå till kliniken för att få hjälp med att göra ren livmodern.

Susan lämnade kvinnan för att åka hem. Hon gick och ställde sig för att vänta på en taxi. Efter en stund kollapsade hon på marken. Någon ringde efter ambulans, men innan den hann komma hade hon förblött.

Susan kom från en fattig familj, hon blev bara 16 år. Hennes historia är tyvärr långt ifrån unik.

Attityden gentemot flickor i Namibia är ofta mycket aggressiv och oförlåtande när det gäller preventivmedel och familjeplanering. Denna inställning tillsammans med den dominerande ställning männen har i de flesta namibiska hem gör att många kvinnor inte kan välja att använda preventivmedel, eller säga nej till sex. Graviditeter under sådana omständigheter är ofta oönskade, liksom då kvinnorna känner sig inkapabla att ta hand om barnet på grund av fattigdom, sjukdom eller liknande.

Möjligheterna till laglig abort är dessutom begränsade. Det saknas tillförlitlig statistik, men en studie från 1998 visade att osäkra aborter stod för 16% av mödradödligheten i Namibia, jämfört med 12% i världen totalt.

I boken ”Jag var rädd att folk skulle se det i mitt ansikte…” har ett antal namibiska organisationer, bland annat Afrikagruppernas partnerorganisation NAPPA, samlat statistik och framför allt vittnesmål, berättelser, från och om nitton namibiska kvinnor och flickor i åldrarna 12 till 24 år. Den gemensamma nämnaren är att de alla genomgått en osäker abort.

Berättelserna i boken är i flera fall jobbiga att läsa, men de är tagna rätt ur verkligheten och tydliggör många av de problem som hänger ihop med oönskade graviditeter i Namibia. Till exempel brist på kommunikation mellan barn och föräldrar; brist på preventivmedel; sexuellt våld; bristande sexualundervisning, bestående skador och som i Susans fall även dödsfall.

Du kan ladda ner boken på Afrikagruppernas hemsida

Recommended Posts