Icke-dagen

Det första jag noterar av internationella kvinnodagen här i Namibia är att den inte verkar existera. Kanske är det ytterligare ett symptom på sakernas tillstånd. I ett land där kvinnor generellt sett tvingas leva sina liv under betydligt sämre villkor än män borde ju kvinnors situation ligga högt på agendan över saker att informera om, debattera och en dag som denna, uppmärksamma. Men efter att ha bläddrat i tidningar, letat på websites och till och med scrollat mig genom Facebook hittar jag faktiskt ingenting alls.

Jo, ett undantag. Afrikagruppernas partner Legal Assistance Centre har en text på Facebook, där man meddelar att årets 8 mars av FN fått temat “The empowerment of rural women”. Och eftersom fler människor bor på landsbygden i Namibia än i städerna, och fler kvinnor än män lever sina liv i fattigdom, så är det ett relevant tema här. Fair enough.

Och kanske behöver inte Namibia uppmärksamma någon internationell kvinnodag. Vi pratar ändå om ett land där de kvinnor vars man avlider riskerar att ställas på bar backe tillsammans med sina barn, eftersom traditionella lagar ger släktingar rätt till bostaden. Ett land där sexuellt våld och våld i hemmet är en utbredd företeelse och där man kan köpa sig en våldtäkt genom att ekonomiskt kompensera offrets familj efteråt. Där tusentals flickor varje år tvingas sluta skolan för att de blivit gravida, och inte sällan efter övergrepp från lärare. Där en tredjedel av tonårsflickorna redan har fött barn eller är gravida och där risken att inte överleva födseln av ditt barn är 30 procent högre än genomsnittet för andra länder.

Vad Namibia behöver är med andra ord att uppmärksamma och diskutera kvinnor och flickors situation 365 dagar per år. Och förändra den. När vi kommit dit ska jag sluta gnälla över att 8 mars av allt att döma är en icke-dag i Namibia.

Recent Posts