Hela människan istället för hiv

Under 10 dagar i september besökte jag och Maria Larsson Mocambique för att undersöka frågan “Vem har rätt till Afrikas resurser?”. Vi var där på en medlemsresa för att lära oss mer om landgrabbing. Under vårt besök fick vi också möjlighet att träffa Afrikagruppernas samarbetspartner Othoko som arbetar med informationsspridning, prevention och hemvård av människor som lever med hiv. Frågan är om det finns det någon koppling mellan rätten till Afrikas resurser och hiv? Jag vill påstå att det finns det!

Att cirka två tredjedelar (25 miljoner) av människorna som lever med hiv bor i Afrika söder om Sahara ger en indikation på att det visst spelar roll vart man bor och om man har tillgång till resurser som hälsovård eller ej. I Sverige har de 6200 människorna som lever med hiv tillgång till mediciner. Tillgång till resurser som läkarvård och mediciner är livsnödvändiga, men inte allt.  Kunskap och att människor vågar prata om de maktförhållanden som bidrar till att kvinnor och män inte har samma rättigheter och möjligheter att bestämma över sin kropp är också viktiga i kampen mot aids.

Ruti tillsammans med aktivister från Othoko

Ruti tillsammans med aktivister från Othoko

Othokos arbete stannar inte vid att säkerhetsställa att människor som lever med hiv får mediciner, utan hela människan är i fokus, även de som inte lever med hiv. Organisationen lyckas nå ut och göra framsteg just för att de har identifierat orsakerna till hiv, såsom fattigdom och maktstrukturer i samhället. Genom sitt breda arbete lyckas Othoko nå olika aktörer. Till exempel samarbetar de med lokala radiostationer för att sprida information, skapa debatt och öka kunskapen kring relationer, maktförhållanden, prevention och behandling. Genom att göra besök i lokalsamhället, skolor och sjukhus får organisationen också direkt kontakt med människor. Ett kanske mer konkret exempel på det helhehetsperspektiv som Othoko tillämpar är hemvården. Syftet med hemvården är att ge stöd till människor som lever med hiv och deras familjer. Genom att utbyta kunskap inkluderas familjen och lär sig hur de bäst kan ge vård i hemmet. Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart arbete. Vid hembesöken delas det också ut en matkorg med grönsakerna och spannmål från Othokos egna odlingar. Genom att tillaga maten i hemmet tillsammans med familjen lär man ut hur man bäst kombinerar grödor för att uppnå ett så högt näringsvärde i maten som möjligt.

Forskning visar att människor som har tillgång till mediciner kan leva ett fullt fungerande liv och att risken för att sprida smittan vidare minimeras avsevärt. Dock är det viktigt att poängtera att detta är en åtgärd som kommer in när människor redan har smittats. För att stoppa nya infektioner behövs också det helhetsperspektiv som Othoko tillämpar, där det förebyggande arbete får ta lika stor plats som behandling för människor som lever med hiv.

Ruti Jaime  Foto: Frederik Van De Walle

Ruti Jaime
Foto: Frederik Van De Walle

Som medlem i Afrikagrupperna stödjer jag organisationer som Othoko genom att sprida information om deras arbete, prata om hiv och öka människors medvetenhet i dessa frågor. För att visa solidaritet med människor som lever med hiv bär jag det röda bandet som är den globala symbolen för kampen mot aids.  Bär ditt röda band och visa att du också står bakom kampen! Tillsammans kan vi utrota aids.

Ruti Jaime, medlem i Afrikagrupperna

 

Recommended Posts