Knowledge can break down rigid gender norms

(Svensk översättning nedan)

Eccentric Yoruba

Artwork by Odera Igbokwe. Website.

In my opinion, gender norms in Nigeria are confusing and dysfunctional. While harmful stereotypes abound, it is not uncommon to see diversions from societal expectations. For example, women can be breadwinners but may hide it as it is considered unbecoming. Current gender norms in Nigeria appear to be a mix of traditional and foreign influences. On the one side are ideas thought to be traditional, and on the other are colonial influences.

Most Nigerians have rigid notions on masculinity and femininity. Men are more level-headed, intelligent and responsible while women are emotional, weak and vulnerable. In many ways Nigeria is a conformist society, unorthodox beliefs encourage displeasure. Those who do not fit in deal with untold amounts of stress that comes from the pressure to conform. As such society views men as natural leaders and favours them in decision-making positions.

One consequence of this rigidity is the pervasive gender inequality present in Nigeria. This can manifest in differences in wages for example. Violence against women is unfortunately a huge obstacle that remains surmountable. Worse is the reality that most Nigerians tolerate violence against women and girls. Society will often blame victims of sexual and physical assault. Besides, women are to endure domestic abuse to maintain happy homes.

Despite the stark reality, a recent study suggests that gender norms may be changing. It appears that, Nigerian men are beginning to support and practice fair relationships. Gender norms in Nigerian universities can be as rigid as elsewhere in society. Yet the study suggests that educated women and men are more likely to believe in gender equality.

If education encourages belief in gender equality, perhaps this is also true for increased awareness. If we, through the 16 Days campaign, bring light to the realities faced by women we might be able to change opinions in Nigeria and the world.

Rafeeat Aliyu

Rafeeat Aliyu is a writer and communications strategist. She blogs about West African history on Adventures of Cosmic Yoruba.


Kunskap kan bryta ned rigida könsnormer

Enligt min åsikt är könsnormer i Nigeria förvirrande och dysfunktionella. Även fast det vimlar av skadliga stereotyper, är det inte helt ovanligt att skåda personer som avviker från de sociala förväntningarna. Till exempel, kvinnor kan vara familjeförsörjare men kanske döljer det för att det anses opassande. De rådande könsnormerna i Nigeria verkar vara en mix av traditionella och utländska influenser. Å ena sidan finns de idéer som anses traditionella, å andra sidan finns koloniala influenser.

De flesta nigerianer har rigida föreställningar om maskulinitet och femininitet. Män är mer balanserade, intelligenta och ansvarstagande medan kvinnor är emotionella, svaga och sårbara. På många sätt är Nigeria ett konformistiskt samhälle, där okonventionella övertygelser framkallar missnöje. De som inte passar in måste tackla den ofantliga stressen som kommer ifrån pressen att anpassa sig. Samhället som sådant ser män som naturliga ledare och föredrar dem i beslutsfattande positioner.

En konsekvens av denna rigiditet är den ojämlikhet mellan könen som präglar Nigeria. Detta manifesteras till exempel i form av löneskillnader. Våld mot kvinnor är tyvärr ett stort hinder men det kan överstigas. Värre är att de flesta nigerianer tolererar våld mot kvinnor och flickor. Samhället klandrar ofta offret av sexuella och fysiska övergrepp. Förutom detta måste kvinnor uthärda våld i hemmet för att bibehålla en lycklig familj.

Trots denna obönhörliga verklighet visar en färsk studie att könsnormer håller på att förändras. Det verkar som att nigerianska män har börjat stödja och tillämpa rättvisa förhållanden. Könsnormer i nigerianska universitet kan vara precis så rigida som i det övriga samhället. Men studien antyder att utbildade män och kvinnor är mer benägna att tro på jämställdhet.

Om utbildning främjar tron på jämställdhet så gäller kanske detsamma för en ökad medvetenhet. Om vi, genom 16 Days kampanjen, belyser de verkligheter kvinnor står inför kan vi också förändra åsikter, i Nigeria såväl som i världen.

Rafeeat Alivu

Rafeeat är skribent och kommunikationsstrateg. Hon skriver om västafrikansk historia på bloggen Adventures of Cosmic Yoruba.

Recommended Posts