Dansa för livet

Hemma i Sverige är beslutet att skaffa barn i de flesta fall en aktiv handling som vilar på noggrann planering där förutsättningarna att ta hand om barnet på bästa möjliga vis styr tidpunkten. Listor på tvåstaviga namn skrivs. Barnrum inreds med speciella tapeter i ljusa kulörer och stimulerande leksaker för bästa komfort och stimulans. Bebisen har redan deltagit i barnsång innan den sett dagens ljus.

Verkligheten i underutvecklade länder är av en annan dimension. Bristen på familjeplanering handlar om kulturella skillnader vad gäller kvinnans roll i samhället, hennes rätt att bestämma över sig kropp och synen på fertilitet. Förmågan att få barn är en faktor som värderas högt i äktenskapet och infertilitet kan förosaka stigma, skiljsmässa och skam. Antalet barn som långt överskrider det svenska snittet på 2.3 är även kopplat till ekonomiska aspekter.

Som en vän, verksam som psykolog på centralsjukhuset sedan 30 år tillbaka, sa: ”Det spelar ingen roll när eller hur, bara kvinnan ger mannen många barn”.

För att utmana den här situationen så sprider Afrikagruppernas ungdomsorganisationer SAAJ och OTHOKO ett livsviktig budskap på platser där varken tidning eller tv är givna informationskällor. Med hjälp av en ambulerande teater- och dansföreställning bryter de stigman i by efter by.  Sex, familjeplanering och hiv har av traditionella skäl ansetts vara tabubelagda ämnen på den mocambikiska landsbygden. Just därför är aktivisternas förmåga att med avväpnande humor informera om sexuell och reproduktiv hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv extra imponerande. Det övergripande budskapet som upprepas till ljudet av trummor, skratt och jubel är ingenting annat än en kompromisslös hyllning till varandet: Livet är alldeles för dyrbart för att ägna sig åt oskyddat sex!

 

Recent Posts