Capoeira – att vara ett träd

”Eu sou tronco de Imbondeiro”, jag är stammen av en Baobab, sjunger 30 personer i varierande ålder samlade i en ring kring två personer som med långsamma rörelser dansar, ömsom lätt utmananande rör sig i en lek tillsammans ackompanjerade av berimbaus entoniga rytmer, deltagarnas sång och handklappad takt.

Legenden berättar att capoeria föddes i Brasilien av slavar från Afrika som i brist på tillåtelse att utöva självförsvar utvecklade denna kampsport som vid blotta ögat först liknar en dans ackompanjerad av musik och sång. På detta vis kunde man bibehålla fysisk och mental styrka samt skapa en gruppsammanhållning bakom ryggen på godsherren.

Trots sportens inslag av kamp karakteriseras capoeira främst av ödmjukhet. Att träna för att avancera inom de olika graderna existerar inte utan man bör träna för att man bryr sig om sig själv och andra, för att man lever för det som capoeirafilosofin symboliserar.

Respekt för människan och naturen är givna teman som genomsyrar pedagogiken. Människan som en Baobab. Med rötterna i jorden och kronan sträckandes mot skyn. Att vara stammen av en Baobab. Den som en gång sett detta imponerande träd kan inte undgå att påverkas av dess kraft; det massiva intrycket av total stabilitet.

Vem som helst kan träna capoeria. För att bevisa detta tar mestre Cabuenha under den nationella dagen för fysiskt handikappade personer fram ett rep och binder fast ena armen på en av sina elever och ena benet på en annan. Därefter får de i uppgift att möta varandra samt de övriga i gruppen efter förmåga. ”Capoeira respeita a integridade fisica do practicante.. Capoeira respekterar var och ens fysiska integritet. Du kan vara fysiskt utmanad men likväl psykiskt, alla har vi våra egna utmaningar”, förklarar mestre Cabuenha.

Capoeira är en välkänd sport i Angola. Förutom träningar medverkar även Mestre Cabunehas grupp på olika sociala och kulturella evanemang.  När de genomförde en sk Roda (typ av uppvisning för att nå ut med filosofin, väcka intresse m.m.) i Catumbela i lördags stannade framförallt många barn till och hjälpte till att hålla takten samt testade de olika röreslerna. Det dök även upp en familj på lördagsutflykt i sin bil, några fruktförsäljerskor, en grupp äldre herrar samt kvinnor på väg hem efter dagens arbete på marknaden.

Två vuxna män möter varandra i ringen när en liten kille går in och begär sin plats för att utmana en av dem. Trots olika storlek möts de på lika villkor. Eu sou tronco de Imbondeiro.

/Erika

Lär dig mer om Capoeira i Angola:

Abada Angola

Erikas foton från Capoeira i Catumbela

Erikas Foton från World Aids Day i Luanda

Capoeira från Angola i Paulo Flores video:
httpvh://www.youtube.com/watch?v=SBC8vIitb8M
capoeira in catumbela:
httpvh://www.youtube.com/watch?v=o5m3piUKIuA

Recommended Posts