Afrikagruppernas mors dag-kampanj startar idag

Afrikagrupperna vill under maj månad uppmärksamma mammorna.

Mödradödligheten i världen kräver varje år över 350 000 kvinnoliv. Bara en procent av dessa dödsfall sker i höginkomstländer jämfört med 99 procent i de fattigare länderna. Att arbeta för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är därför oerhört viktigt.

Tillgång till säkra aborter minskar mödradödligheten drastiskt. Kvinnor världen över avbryter oönskade graviditeter vare sig det är lagligt eller inte. Enligt WHO genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter varje år. Det är nästan hälften av alla aborter som görs. Fler än 70 000 kvinnor dör på grund av dessa osäkra aborter.

I Afrika söder om Sahara är 60 procent av alla vuxna som lever med hiv kvinnor. Många barn smittas av sina mödrar vid födseln eller när de ammas. Effektiv behandling minskar drastiskt risken för smitta från mor till barn och låter dessutom fler mammor leva ett relativt normalt liv och ta hand om sina barn.

Tillgång till mödravård är också av stor vikt för att fler mammor ska få vara friska och föda friska barn. Fler barnmorskor och fler kliniker även på landsbygden bidrar till minskad mödra- och barnadödlighet. Orsaken till utvecklingsländernas höga mödradödlighet är dock inte bara dålig hälsovård, utan också fattigdom och könsdiskriminering.

Afrikagrupperna samarbetar med organisationer i södra Afrika för att stödja kvinnors rättigheter och roller. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är mänskliga rättigheter. En annan värld är möjlig om länder och globala aktörer är villiga att ta sitt ansvar. Om det fanns en verklig global vilja för jämställdhet och ickediskriminering så skulle det kunna hända. Var med och stöd Afrikagruppernas arbete för att förändra människors liv du också!

Läs mer om mödradödlighet och hur du kan delta i Afrikagruppernas kampanj här!

Recommended Posts