Studenter lär studenter

034

Haidate Adamo diskuterar sexualitet med eleverna

032 (800x491)

Vad är sexualitet? Den frågan ställer Haidate Adamo när hon inleder ett pass med en grupp tonåringar på en skola i Maputo i Moçambique. Haidate är aktivist på studentorganisationen UNDE. Den här veckan jobbar hon och fyra andra aktivister i området Malhazine, en förort till huvudstaden Maputo. De har blivit inbjudna av skolan för att diskutera temat sexualitet med ungdomarna på skolan. ”Det är inte alltid så att vi är välkomna på skolorna” berättar en annan aktivist, Madalena Sidumo. ”Ibland ser lärarna oss som ett hot mot deras auktoritet”.  UNDE jobbar nämligen med elevers rättigheter. Detta dels genom att informera om vilka rättigheter eleven har och dels genom att direkt ta sig an olika fall där dessa rättigheter inskränks.

En av anledningarna till dagens diskussion om sexualitet är att det inte är ovanligt i landet att lärare i sin ställning av makt begär bl.a. sexuella tjänster av ungdomar i utbyte mot betyg. På grund av detta vill UNDE från en ung ålder ta upp frågan om sexualitet kopplat till elevers rättigheter. Haidate Adamo öppnade med frågan ”Vad är sexualitet?”. Genom att göra detta öppnade hon upp för ett samtal om sex och samlevnad men även för en diskussion studenterna emellan om  genus, maktrelationer och rättigheter.

025

Madalena Sidumo från UNDE förbereder Afrikagruppernas Mitra Mäki för klassrumsbesöket.

041

”När kommer du tillbaka?” frågar ungdomarna när Haidate gör sig redo att gå.

Vill du stödja UNDEs arbete? Bli medlem i Afrikagrupperna.

Mitra Mäki & Sofie Sjöstrand, Maputo

Recent Posts