222 miljoner kvinnor i behov av preventivmedel

En ny studie av Guttmacher Institute och UNFPA, FN:s befolkningsfond, visar att antalet kvinnor som behöver, men inte har tillgång till, moderna preventivmedel har ökat i de fattigaste länderna.

Tillgången till preventivmedel har i och för sig ökat i världen, men ytterst lite. I de allra fattigaste länderna, där tillgången är som sämst, har det till och med blivit ännu sämre. Att kunna bestämma om man ska bli gravid eller inte är en fråga om liv och död.


Sharon Camp på Guttmacher Institute säger att vinsterna av att tillhandahålla högkvalitativa preventivmedel till alla kvinnor skulle mer än uppväga kostnaderna, men nuvarande resurser är långt ifrån vad som behövs för att göra detta till verklighet.

Idag kostar utbudet av preventivmedel i den fattiga världen 4 miljarder USD per år, vilket ger en besparing på 5,6 miljarder USD i mödra- och barnavårdskostnader. Rapporten visar att om man skulle möta behovet skulle kostnaden bli 8,1 USD per år. Denna fördubblade investering skulle samtidigt spara ytterligare 5,7 miljarder USD. Man skulle alltså spara 1,4 dollar för varje spenderad dollar.

– Att möta den globala efterfrågan på frivillig familjeplanering skulle inte bara rädda och förbättra kvinnors och barns liv, det skulle stärka kvinnor, minska fattigdom och i slutändan medföra starkare nationer, menar Babatunde Osotimehin, verkställande direktör på UNFPA.

Effekterna av att tillgodose behovet skulle vara dramatiska:

•    Oönskade graviditeter skulle minska med två tredjedelar, från 80 miljoner till 26 miljoner
•    26 miljoner färre aborter (varav 16 miljoner färre osäkra aborter)
•    21 miljoner färre oplanerade födslar
•    7 miljoner färre missfall
•    Antalet graviditetsrelaterade dödsfall skulle sjunka med 79 000. Den största andelen av denna minksning (48 000) skulle ske i Afrika söder om Sahara, den region i världen som har högst mödradödlighet och mest otillfredsställda behov av preventivmedel.
•    1,1 miljon färre döda spädbarn

Vad väntar vi på?

Recommended Posts